Konkurs Poetycki ogłoszony

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza XIII Ogólnopolski  Konkurs Poetycki  im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.

2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy, o dowolnej tematyce, w 5 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 16.08.2024 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice.

Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami proszę o dopisek „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

–  głównej (ogólnopolskiej)

–  regionalnej (dla uczestników pochodzących z gminy Sieroszewice lub w niej

   zamieszkujących). Kategoria regionalna oceniana będzie jeśli do konkursu wpłyną

   wiersze napisane przez minimum 5 uczestników.

–  polonijnej (dla uczestników mieszkających poza granicami naszego kraju, tworzących         

   w języku polskim). Kategoria polonijna oceniana będzie jeżeli do konkursu wpłyną     

   wiersze napisane przez minimum 5 uczestników.

4. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).

Uczestnicy przysyłający wiersze do kategorii regionalnej powinni obok godła umieścić dodatkowo literę: „R”, natomiast uczestnicy przysyłający wiersze do kategorii polonijnej powinni obok godła umieścić dodatkowo literę „P”.

5. W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy.

6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub prasie bez zgody autorów i honorarium.

7. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród:

    I    miejsce    –   1.800 zł

    II   miejsce    –      900 zł

    III  miejsce    –      600 zł

cztery wyróżnienia I stopnia ( pieniężne, po  300 zł)

wyróżnienia II stopnia ( nagrody książkowe )

nagroda pieniężna w kwocie 250 zł dla najlepszego zestawu lub wiersza  w kategorii regionalnej.

nagroda pieniężna w kwocie 250 zł. dla najlepszego zestawu lub wiersz w kategorii polonijnej.

Uwaga :  Jury zastrzega sobie możliwość  innego niż w regulaminie podziału nagród.

 8.  Nagrody i wyróżnienia pieniężne należy odebrać osobiście  lub przez osobę upoważnioną (osobą upoważnioną nie może być inny laureat) w dniu finału.

9.  Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie odebrane w dniu finału przechodzą na rzecz Organizatora.

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku lub listopadzie 2024 r. w siedzibie Organizatora.

11. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

12. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

13. Integralną częścią zgłoszenia jest nadesłanie podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

14. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49, 63-405 Sieroszewice, tel. 62 739 62 92

Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu organizacji XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego

Wymagane dokumenty

Skip to content

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej informacji

Aby móc przeglądać naszą stronę internetową musisz zaakceptować naszą politykę prywatności. Opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej na temat ciasteczek (cookies) przeczytasz tutaj oraz w naszej polityce prywatności tutaj.

Zamknij